Jesteś tutaj: Start / Pedagog

Pedagog

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2021/2022: 

Poniedziałek 8.00 – 13.00 

Wtorek – 8.00- 12.30 

Środa – 8.00 – 13.30 

Czwartek - 08.00 - 11.00 

Piątek – 9.00 – 12.30 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba pedagog umawia się z rodzicem, prawnym opiekunem uczniem, indywidualnie w celu udzielenia wsparcia, pomocy.

 

Drogi Uczniu !!!

możesz zwrócić  się do pedagoga szkolnego zawsze wtedy , gdy :

 • nie radzisz Sobie z programem  nauczania :
 • ktoś naruszy Twoje prawa ;
 • ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc ;
 • nie potrafisz porozumieć się rodzicami ;
 • potrzebujesz pomocy i rady ;
 • chcesz porozmawiać z kimś życzliwym ;
 • chcesz poradzić się , wybierając przyszły zawód ,szkołę ponadgimnazjalną ;
 • chcesz po prostu porozmawiać w innej sprawi

Pamiętaj!
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem. Pamiętaj, że jesteś dla mnie bardzo ważny i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.

 

Podstawowe zadania pedagoga szkolnego obejmują działania takie jak:

 • Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły,
 • Współpraca z wychowawcami w dziedzinie wychowania,
 • Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
 • Rozpoznawanie trudności wychowawczych i dydatktycznych uczniów,
 • Współpraca z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne jak również spotkania na wywiadówkach.
 • Podejmowanie działań zapobiegających niedostosowaniu społecznemu,
 • Zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,
 • Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych,
 • Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi wsparcia,
 • Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej,
 • Branie czynnego udziału w szkoleniach, warsztatach, współpraca z innymi pedagogami szkolnymi,
 • Koordynowanie pracy w zakresie profilaktyki opiekuńczo – wychowaczej,
 • Pomoc w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły. 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami,);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.