Jesteś tutaj: Start / Pedagog

Pedagog

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Drodzy Państwo

nauka Waszych dzieci odbywa się zdalnie, zatem wsparcie pedagoga szkolnego także odbywa się w takiej formie. Zarówno uczniowie, jak  i rodzice mogą pisać do mnie przez e- dziennik. Godziny mojej pracy  zdalnej  przedstawiają się następująco:

 

Poniedziałek - 8.30-12.30
Wtorek – 09.00 - 13.30
Środa - 08:00 - 14.00
Czwartek - 08:30 - 12.30
Piątek - 08-12.00

 

Jednak gdyby ktoś potrzebował wsparcia w innym czasie, oczywiście, jak najbardziej może się ze mną kontaktować.

 

Formy pracy  pedagoga będą dostosowane do potrzeb uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
Będą to:

 

- wiadomości  pisane poprzez (e-dziennik, telefonicznie)  z uczniami, którzy są objęci  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole

 

- rozmowy wspierające z uczniami, rodzicami i nauczycielami

- udostępnianie materiałów y i ćwiczeń  dla uczniów do samodzielnej pracy w domu

- prowadzenie komunikacji on-line z uczniami ( w razie potrzeb)

 

Pamiętajmy, że dziecku udziela się stres rodziców. Do jego emocji przeżywanych  w trakcie pandemii dochodzi tęsknota za rówieśnikami, samotność, lęk. Myślą o tym, że nie mają wpływu na sytuację.  Połączenie tych negatywnych emocji może doprowadzić do wybuchu. Dlatego bardzo zachęcam do spokojnego zaplanowania każdego dnia. Uśmiechajcie się do siebie i rodzinnie starajcie się przetrwać ten trudny czas.

Marta Skorek

 

 pedagog szkolny

 

 Drogi Uczniu !!!

 

możesz zwrócić  się do pedagoga szkolnego zawsze wtedy , gdy :

 • nie radzisz Sobie z programem  nauczania :
 • ktoś naruszy Twoje prawa ;
 • ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc ;
 • nie potrafisz porozumieć się rodzicami ;
 • potrzebujesz pomocy i rady ;
 • chcesz porozmawiać z kimś życzliwym ;
 • chcesz poradzić się , wybierając przyszły zawód ,szkołę ponadgimnazjalną ;
 • chcesz po prostu porozmawiać w innej sprawi

Pamiętaj!
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem. Pamiętaj, że jesteś dla mnie bardzo ważny i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.

 

Podstawowe zadania pedagoga szkolnego obejmują działania takie jak:

 • Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły,
 • Współpraca z wychowawcami w dziedzinie wychowania,
 • Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
 • Rozpoznawanie trudności wychowawczych i dydatktycznych uczniów,
 • Współpraca z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne jak również spotkania na wywiadówkach.
 • Podejmowanie działań zapobiegających niedostosowaniu społecznemu,
 • Zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,
 • Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych,
 • Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi wsparcia,
 • Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej,
 • Branie czynnego udziału w szkoleniach, warsztatach, współpraca z innymi pedagogami szkolnymi,
 • Koordynowanie pracy w zakresie profilaktyki opiekuńczo – wychowaczej,
 • Pomoc w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły. 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami,);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.