Stawiam na edukację

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Nasza szkoła wraz z innymi szkołami w Gminie Małkinia Górna tj. Szkołą Podstawową nr 1 im. M. Skłodowskiej- Curie w  Małkini Górnej, Szkołą Podstawową nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej, Szkołą Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Glinie,  Szkołą Podstawową w Orle i  Szkołą Podstawową im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Kiełczewie realizuje  projekt  pn  „Stawiam na edukację ” . Beneficjentem projektu jest spółka Quality Partners, partnerem projektu Gmina Małkinia Górna. Projekt  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Wartość projektu łącznie 877 568,75  zł

Czas trwania projektu: od 30.08.2017 roku do 31.07.2018 roku

Numer projektu RPMA.10.01.01-14-3754/15-00

Projekt „Stawiam na edukację” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 575 uczniów  szkół podstawowych,  których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna przez udział uczniów w różnych formach zajęć dodatkowych.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni  realizuje w ramach projektu zajęcia wyrównawcze z matematyki, przyrody, biologii, chemii i języka angielskiego oraz zajęcia doskonalące przyrodnicze, informatyczne i z języka rosyjskiego. zajęcia doskonalące z języka angielskiego Dzięki projektom edukacyjnym Podróże dalekie i bliskie oraz doświadczenie kluczem do wiedzy uczniowie rozwiną kompetencje społeczne oraz przedsiębiorczość i innowacyjność.

Dla uczestników zajęć doskonalących i projektów edukacyjnych  zaplanowano wyjazdy edukacyjne do: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Białowieskiego Parku Narodowego, muzeów, teatrów. W trakcie tych wyjazdów uczniowie będą pogłębiać wiedzę i doświadczenia uzyskane w trakcie zajęć.

 Wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie będą doskonalić wiedzę jak unikać zagrożeń w cyberprzestrzeni i zarządzać swoją tożsamością w sieci.

 W projekcie wezmą też udział  nauczyciele naszej szkoły. Będą doskonalić umiejętności wykorzystania urządzeń multimedialnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK w trakcie lekcji.