Szkolny Klub Sportowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


Od lutego 2017r. w Publicznym Gimnazjum w Prostyni odbywają się bezpłatne zajęcia sportowe w ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”. 
Celem programu jest stymulowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, promocja różnorodnych sportów, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych, poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości oraz wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu. Zajęcia prowadzone są dla dwóch grup uczniów (dziewcząt i chłopców) po 2 godziny w tygodniu w okresie od lutego do grudnia 2017r.
Operatorem wojewódzkim programu jest Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.