Postać bohatera

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Czesław Adam Papiewski

urodził się 6 lipca  1908 roku w Warszawie. Syn Wiktora Franciszka i Heleny ze Słabczyńskich. Miał dwóch braci Leszka i Zbigniewa oraz siostrę Danutę. W latach uczęszczał do Państwowej Szkoły Technicznej w Wilnie, a w latach studiował na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Dyplom magistra filozofii w zakresie matematyki otrzymał 14 lutego 1939 roku. Następnie pracował w Urzędzie Miasta w Wilnie. W 1935 roku ożenił się z Genowefą Fabiolą Ejgrid-Zalewską. W 1936 roku urodził się syn Andrzej. Do września 1939 roku rodzina Papiewskich mieszkała w Wilnie. Czesław Adam Papiewski był porucznikiem rezerwy piechoty Wojska Polskiego. Przed wybuchem wojny w 1939 roku został zmobilizowany do 6 Pułku Piechoty Legionów, gdzie był dowódcą 6 kampanii wrześniowej w 1939 roku. Do niewoli sowieckiej trafił po 17 września 1939 roku w nieznanych okolicznościach. Osadzony został w obozie jenieckim w Starobielsku. Wiosną 1940 roku Czesław Adam Papiewski wywieziony został ze Starobielska na miejsce straceń. Pogrzebany został w Charkowie na cmentarzu ofiar totalitaryzmu - Piatichatki. Symboliczna mogiła znajduje się na Powązkach w Warszawie.