Jesteś tutaj: Start / Projekty / Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W roku szkolnym 2018/2019 po złożeniu wniosku do organu prowadzącego nasza szkoła bierze udział w projekcie rządowym Aktywna Tablica na lata 2017-2019. Będziemy realizować zadania współczesnej szkoły takie jak: rozwijanie u uczniów i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej, przygotowywanie uczniów do życia  w społeczeństwie informacyjnym, wprowadzanie innowacji pedagogicznych w trakcie trwania programu i dążenie do unowocześniania szkoły.

W ramach programu zakupiono dwa monitory interaktywne, finansowane w następujący sposób: 20% z funduszy gminnych, 80% ze środków budżetu państwa. W październiku zamontowano monitory w salach nr 10 i 11, do programu zostały wybrane klasy VII i V A. Następnie powołano zespół samokształceniowy (dziewięciu nauczycieli), nad którego pracą czuwa e-koordynator projektu. Zespół ustalił sposób korzystania z monitorów, a także określił zamierzone zadania do realizacji, czyli jak efektywnie wykorzystać technologię TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych. Dwunastu nauczycieli wzięło udział w szkoleniu organizowanym przez WSiP ,,Tablica interaktywna jako cyfrowe środowisko pracy nauczyciela”.

Podczas pracy z tablicą multimedialną wykorzystywane są następujące sposoby pracy:

 • pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie);
 • wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, stanowiących materiały źródłowe do zajęć edukacyjnych;
 • wyświetlanie zdjęć i obrazów graficznych, które służą jako tło do notatek i rysunków uzupełnianych przez uczniów i nauczycieli;
 • korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym;
 • przygotowanie przez nauczyciela gotowego scenariusza lekcji, z ćwiczeniami praktycznymi i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat, co wpływa na lepsze wykorzystanie czasu zajęć;
 • wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub stosowanie już istniejących, dobranych do potrzeb poszczególnych uczniów w klasie. Pozwala to na angażowanie w zajęcia wszystkich uczniów, zarówno zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce;
 • wykorzystywanie animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych do opisania zjawisk (fizycznych, chemicznych, przyrodniczych). Wyświetlone animacje pozwalają uczniom łatwiej zrozumieć zjawiska przyrodnicze;
 • wyszukiwanie samodzielnie przez uczniów dodatkowych informacji na zadany przez nauczyciela temat;
 • przedstawianie przez uczniów przygotowanych prezentacji.

W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe z dostępem do Internetu pozwalają na takie działania i tworzą  warunki do zmiany w sposobach nauczania, podnoszą kompetencje uczniów i nauczycieli. Zakupione tablice interaktywne są bardzo chętnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze, wzrasta też  motywacja uczniów do nauki. Nasi uczniowie zyskują większe możliwości  rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Uczniowie uzyskali wiadomości na temat bezpieczeństwa w sieci, a także legalności oprogramowania oraz jak i skąd je pozyskiwać. Dzięki udziale w projekcie nauczyciele częściej wykorzystują bazy materiałów znajdujących się w Interniecie i wypracowanych we własnym gronie.

Tablice interaktywne są nowoczesnym środkiem dydaktycznym i stają się obecnie znaczącym narzędziem edukacyjnym. Sprzyjają kształceniu uczniów w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnej oraz motywują do większej aktywności podczas zajęć. Zajęcia z wykorzystaniem tablic interaktywnych stają się dynamiczniejsze i ciekawsze, a dla uczniów to nauka i zabawa.

 Dnia 2 kwietnia 2019 r. nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu Tablica interaktywna jako cyfrowe środowisko pracy nauczyciela, zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych z Warszawy. Podczas spotkania omówione zostały różne narzędzia oraz programy np. LearningApps, Kahoot do wykorzystania przez nauczycieli w pracy na lekcji z tablicą interaktywną. Stosowanie powyższych programów przyczyni się do urozmaicenia zajęć dydaktycznych, które staną się ciekawsze dla uczniów.

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w różnych szkoleniach z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych: 

- Stop cyberprzemocy. Bezpieczeństwo uczniów w sieci.
-  Komiksy w ToonDoo.
- Szkolenie dla mentorów w projekcie Cyfrowobezpieczni.
- Programujemy praktycznie- zabawa z robotami.
- Edycja grafiki w programie online- PIXLR.
- Zaawansowana edycja grafiki w programie online- PIXLR.
- Wykorzystanie na lekcjach matematyki aplikacji i zasobów dostępnych w chmurze.

Nauczyciele wykorzystują TIK do przygotowywania uczniów do udziału w różnych konkursach np.:

- powiatowy konkurs informatyczny „Mazowsze moja mała Ojczyzna”,
- Pix 2019- Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w Programowaniu.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie i nauczyciele korzystają z elektronicznej tablicy informacyjno - edukacyjnej umieszczonej na korytarzu szkolnym. Wykorzystują tablicę do prowadzenia wirtualnej gazetki szkolnej, na której zamieszczają aktualne wydarzenia z życia szkoły.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie