Samorząd Uczniowski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rok szkolny 2022/2023

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący –  Weronika Wiechowska kl. VIII

Zastępca przewodniczącego  – Dominika Frydrych kl. VIII

Kronikarz –  Michalina Jakubik kl. VIII

Skarbnik  - Mateusz Socha kl. VII

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Małgorzata Siwerska

 

Wybory do samorządu 

Ślubowanie Samorządu Uczniowskiego

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

1.Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.

2.Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych zadań szkoły.

3.Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów, wzajemne wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

4.Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.

5.Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni.