Samorząd Uczniowski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rok szkolny 2021/2022

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca – 

Zastępca przewodniczącej – 

Sekretarz – 

 

Rada Samorządu Uczniowskiego:

1.

2..

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Małgorzata Siwerska

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

1.Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.

2.Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych zadań szkoły.

3.Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów, wzajemne wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

4.Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.

5.Stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa Statut Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Prostyni.